Dàn Đặc Biệt 34 Số Chơi Trong Ngày Miền Bắc
454

Bạn muốn có một Dàn đặc biệt để chơi xổ số hôm nay, đã có chúng tôi nghiên cứu và tìm ra Dàn đặc biệt bao gồm 34 con số tỷ lệ xác suất cao trong ngày.

Ví dụ hôm nay chúng tôi đưa ra dàn đặc biệt 34 số chạm 0 chạm 1 như:

Chạm 0: 01,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90

Chạm 1: 10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91

Dàn đặc biệt của chúng tôi gồm 34 số chạm và không tính kép ví dụ như 11 của chạm 1, 22 của chạm 2.
Đây là dịch vụ VIP của chúng tôi,để sử dụng bạn vui lòng nạp thẻ cào 100.000 VND để có Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày đẹp và chuẩn nhất.

Lưu ý: Khi nạp thẻ thông báo chỉ hiện ra 1 lần duy nhất nên bạn hãy chờ đợi “Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày” sẽ hiện ra bạn hãy nhìn cho kỹ, nếu lúc nạp thẻ bị lỗi vui lòng gọi 0975762384để được hỗ trợ.

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 21/01/2018

Đã có số, nạp vip để xem số

Tỷ lệ xác suất của dàn này là 91%

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 21/01/2018

Đánh Chạm 8, Chạm 9 ( trúng đề 39)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 20/01/2018

Đánh Chạm 7, Chạm 3 ( trúng đề 63)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 19/01/2018

Đánh Chạm 1, Chạm 3 ( trúng đề 21)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 13/01/2018

Đánh Chạm 6, Chạm 5 ( trúng đề 64)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 12/01/2018

Đánh Chạm 7, Chạm 4 ( trúng đề 77)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 11/01/2018

Đánh Chạm 5, Chạm 9 ( trúng đề 49)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 10/01/2018

Đánh Chạm 8, Chạm 9 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 09/01/2018

Đánh Chạm 6, Chạm 3 ( trúng đề 62)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 08/01/2018

Đánh Chạm 8, Chạm 4 ( trúng đề 08)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 07/01/2018

Đánh Chạm 7, Chạm 6 ( trúng đề 57)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 06/01/2018

Đánh Chạm 4, Chạm 3 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 05/01/2018

Đánh Chạm 5, Chạm 8 ( trúng đề 05)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 04/01/2018

Đánh Chạm 4, Chạm 7 ( trúng đề 74)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 03/01/2018

Đánh Chạm 3, Chạm 7 ( trúng đề 17)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 02/01/2018

Đánh Chạm 4, Chạm 5 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 01/01/2018

Đánh Chạm 8, Chạm 6 ( trúng đề 62)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 31/12/2017

Đánh Chạm 9, Chạm 2 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 29/12/2017

Đánh Chạm 4, Chạm 9 ( trúng đề 59)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 29/12/2017

Đánh Chạm 5, Chạm 3 ( trúng đề 73)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 28/12/2017

Đánh Chạm 4, Chạm 5 ( trúng đề 05)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 27/12/2017

Đánh Chạm 5, Chạm 7 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 26/12/2017

Đánh Chạm 3, Chạm 0 ( trúng đề 04)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 25/12/2017

Đánh Chạm 9, Chạm 5 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 24/12/2017

Đánh Chạm 1, Chạm 4 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 23/12/2017

Đánh Chạm 6, Chạm 2 ( trúng đề 69)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 22/12/2017

Đánh Chạm 6, Chạm 2 ( trúng đề 21)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 21/12/2017

Đánh Chạm 1, Chạm 4 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 20/12/2017

Đánh Chạm 6, Chạm 8 ( trúng đề 68)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 19/12/2017

Đánh Chạm 4, Chạm 6 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 18/12/2017

Đánh Chạm 2, Chạm 5 ( trúng đề 75)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 17/12/2017

Đánh Chạm 6, Chạm 3 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 16/12/2017

Đánh Chạm 4, Chạm 7 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 15/12/2017

Đánh Chạm 2, Chạm 8 ( trúng đề 68)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 14/12/2017

Đánh Chạm 3, Chạm 8 ( trúng đề 87)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 13/12/2017

Đánh Chạm 7, Chạm 2 ( trúng đề 72)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 12/12/2017

Đánh Chạm 6, Chạm 8 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 11/12/2017

Đánh Chạm 1, Chạm 6 ( trúng đề 60)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 10/12/2017

Đánh Chạm 1, Chạm 6 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 09/12/2017

Đánh Chạm 7, Chạm 2 ( trúng đề 92 )

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 08/12/2017

Đánh Chạm 3, Chạm 8 ( trúng đề 81 )

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 07/12/2017

Đánh Chạm 8, Chạm 9 ( trượt )

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 06/12/2017

Đánh Chạm 7, Chạm 5 ( trượt )

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 05/12/2017

Đánh Chạm 8, Chạm 7 ( trúng đề 77 )

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 04/12/2017

Đánh Chạm 3, Chạm 6 ( trúng đề 33 )

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 03/12/2017

Đánh Chạm 9, Chạm 3 ( trúng đề 09 )

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 02/12/2017

Đánh Chạm 8, Chạm 9 ( trượt )

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 01/12/2017

Đánh Chạm 6, Chạm 3 ( trúng đề 16 )

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 30/11/2017

Đánh Chạm 7, Chạm 0 ( trúng đề 50)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 29/11/2017

Đánh Chạm 5, Chạm 4 ( trúng 75)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 28/11/2017

Đánh Chạm 4, Chạm 5 ( trúng 05)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 27/11/2017

Đánh Chạm 9, Chạm 8 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 26/11/2017

Đánh Chạm 3, Chạm 6 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 25/11/2017

Đánh Chạm 6, Chạm 8 ( trúng đề 80)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 24/11/2017

Đánh Chạm 5, Chạm 4 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 23/11/2017

Đánh Chạm 4, Chạm 6 ( trúng 62)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 22/11/2017

Đánh Chạm 6, Chạm 8 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 21/11/2017

Đánh Chạm 8, Chạm 9 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 20/11/2017

Đánh Chạm 7, Chạm 5 ( trúng 37)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 19/11/2017

Đánh Chạm 6, Chạm 7 ( trúng 61)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 18/11/2017

Đánh Chạm 5, Chạm 3 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 17/11/2017

Đánh Chạm 7, Chạm 8 ( trúng 08)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 16/11/2017

Đánh Chạm 5, Chạm 6 ( trúng 50)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 15/11/2017

Đánh Chạm 8, Chạm 3 ( trúng 98)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 14/11/2017

Đánh Chạm 1, Chạm 7 ( trúng 97)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 13/11/2017

Đánh Chạm 3, Chạm 8 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 12/11/2017

Đánh Chạm 5, Chạm 9 ( trúng 65)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 11/11/2017

Đánh Chạm 1, Chạm 2 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 10/11/2017

Đánh Chạm 5, Chạm 7 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 09/11/2017

Đánh Chạm 4, Chạm 9 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 08/11/2017

Đánh Chạm 5, Chạm 7 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 07/11/2017

Đánh Chạm 8, Chạm 7 ( trúng 38)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 06/11/2017

Đánh Chạm 7, Chạm 5 ( trúng 55)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 05/11/2017

Đánh Chạm 8, Chạm 3 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 04/11/2017

Đánh Chạm 7, Chạm 2 ( trúng 27)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 03/11/2017

Đánh Chạm 4, Chạm 6 ( trúng 34)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 02/11/2017

Đánh Chạm 3, Chạm 5 ( trượt)

Dàn đặc biệt 34 số chơi trong ngày 01/11/2017

Đánh Chạm 6, Chạm 2 ( trúng 92)

Cùng chuyên mục
soi cau lo Dàn Lô 3 Số Cực Chuẩn Miền Bắc
soi cau lo Loto Cặp Nuôi 3 Ngày Miền Bắc
soi cau lo Loto Cặp Nuôi 2 Ngày Miền Bắc
soi cau lo Bạch Thủ Lô Tô Nuôi 6 Ngày Miền Bắc
soi cau lo Nuôi Bạch Thủ 3 Ngày Miền Bắc
soi cau lo Cặp Số Đẹp Chơi Trong Ngày Miền Bắc
soi cau lo Bạch Thủ Miền Bắc Hôm Nay
soi cau lo Dàn Đặc Biệt 10 Số Nuôi 5 Ngày
soi cau lo dàn lô 6 số chuẩn nhất hôm nay